HI97706C เครื่องวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำ Phosphorus Meter ย่านวัด 0.0~15.0 mg/L ± 0.3 mg/L (พร้อมชุดกระเป๋าอุปกรณ์) มีใบ Certificate จาก USA

Original price was: ฿35,000.00.Current price is: ฿31,920.00.

HI97706C สำหรับการวัดปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมีความสำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับฟอสฟอรัสที่สูงเกินไปจะนำไปสู่การเติบโตของสาหร่ายที่มากเกิน จะทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงและในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ นิยมใช้ตรวจวัดใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ เเละการตรวจสอบสภาพเเหล่งน้ำ

  • ย่านการวัด 0.0 to 15.0 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 0.1 mg/L
  • ความถูกต้อง ± 0.3 mg/L
  • พร้อมชุดกระเป๋าอุปกรณ์
  • มีใบรับรอง Certificate จาก USA
Line ID
Line ID