เครื่องวัดปริมาณซัลเฟตในน้ำ Sulfate Meter รุ่น HI96751

฿20,000.00

เครื่องวัดปริมาณซัลเฟตในน้ำ Sulfate Meter รุ่น HI96751 ซัลเฟตมีอยู่ทั่วไปตามเเหล่งน้ำทั่วไป น้ำที่เหมาะเเก่การอุปโภคบริโภคควรมีปริมาณซัลเฟตไม่เกิน 250 mg/L ถ้ามีความเข้มข้นมากจะส่งผลให้น้ำมีรสชาติฝาด หรือ ขมเเละอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียเเก่ผู้บริโภค ทางภาคอุตสหกรรม ซัลเฟต จะให้ให้เกิดตระกรันในหม้อน้ำ เเละเกิดการกัดกร่อนในระบบท่อน้ำได้จึงต้องมีการวัดปริมาณซัลเฟตในระบบบำบัดน้ำ เเหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบประปา ระบบผลิตน้ำดื่มเป็นต้น

  • ย่านการวัด 0 to 150 mg/L (ppm)
  • ความละเอียด 1 mg/L
  • ความถูกต้อง ±1 mg/L
Line ID
เบอร์โทรศัพท์
Line ID
เบอร์โทรศัพท์